O nás

Sme vzdelávacia agentúra s ekonomickými skúsenosťami, ktorá pôsobí vo viacerých regiónoch Slovenska.

S našimi klientmi budujeme priateľské pracovné vzťahy, ktoré sú založené na dôvere, odbornosti a praktických skúsenostiach. Počas nášho pôsobenia sme prešli mnohými novelami zákonov, riešili sme rôzne ekonomické situácie našich klientov, a tým sme vybudovali perspektívnu sieť, na základe ktorej dnes dokážeme odovzdať praktické skúsenosti našim klientom.

Počas pôsobenia na slovenskom trhu sme vybudovali agentúru, ktorá tieto skúsenosti odovzdáva aj našim absolventom. Pôsobíme vo viacerých regiónoch stredného a západného Slovenska. Poskytujeme viaceré moduly kurzov účtovníctva, kde vzdelávame aj úplných začiatočníkov a pripravujeme budúcich podnikateľov na ekonomickú správu ich podniku. Medzi našimi absolventmi sú aj účtovníci, ktorí dnes spravujú ekonomickú agendu viacerým firmám a účtovníctvo sa stalo nielen ich každodennou prácou, ale predovšetkým radosťou.