Ponuka kurzov 

Realizujeme tri moduly akreditovaných účtovníckych  kurzov podľa platnej aktuálnej legislatívy. Jednoduché účtovníctvo pre malé firmy, fyzické osoby a živnostníkov, podvojné účtovníctvo pre obchodné spoločnosti a modul mzdové účtovníctvo a personalistika pre zamestnávateľov. Kontaktujte nás a pomôžeme vám vybrať kurz podľa toho, čo potrebujete.

 

Kontaktujte nás a my vám radi poradíme

Kurz účtovníctva na doplnenie vedomostí

Ponúkame aj kurz bez osvedčenia, ktorý je vhodný pre študentov alebo absolventov ekonomických škôl, ktorí si potrebujú doplniť praktické vedomosti. Taktiež je vhodný pre mamičky na materskej dovolenke, ktoré sa plánujú vrátiť do svojho zamestnania a potrebujú si doplniť znalosti v oblastí ekonomiky a účtovníctva a osvojiť si nové trendy v odbore. Kurz využívajú aj účtovníčky z praxe, ktoré si potrebujú doplniť vedomosti z ďalšieho modulu. Lektorky sa individuálne venujú potrebám študenta.

Cena za hodinu je 17 eur, počet hodín si určíte samostatne podľa potreby. Vyučujeme vo všetkých mestách, kde realizujeme aj kurzy.

Jednoduché účtovníctvo

 

 Kurz trvá 7 pracovných dní = 55 vyučovacích hodín.

Vyučovanie začína o 8,00 hod. ráno a končí o 14,00 hod. poobede (čas vieme prispôsobiť podľa dohody a možností účastníkov kurzu).

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa oboznámite s legislatívou, základnými pojmami, základmi účtovníctva, s účtovnými dokladmi, zásadami účtovníctva, účtovnými knihami, účtovnou uzávierkou a s daňovým priznaním.

V praktickej časti sa naučíte ručné riešenie príkladu, vystaviť pokladničné doklady, pokladničnú knihu, peňažný denník, knihu záväzkov a pohľadávok, evidenciu DPH, kartu majetku, odpis majetku, účtovnú závierku a daňové priznanie.

S účtovným programom ALFA od firmy KROS sa zoznámite v skúšobnom príklade.

V programe sa naučíte založiť vlastnú firmu, riešiť v ňom ručný príklad a porovnať doklady a výsledky, viesť evidenciu DPH, vyhotoviť účtovnú uzávierku a vyplniť daňové priznanie a účtovnú uzávierku.

V ďalšom komplexnom príklade sa naučíte viesť aj evidenciu skladového hospodárstva, motorových vozidiel a pracovných ciest a vyhotoviť výstupy z týchto evidencií.

Ukončenie kurzu pozostáva z vyriešenia teoretického testu z prebratého učiva a z praktickej skúšky – komplexný príklad v programe ALFA s výstupmi.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

Cena kurzu je 258,50 Eur pre samoplatcov.

Pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkame možnosť preplácania cez projekt REPAS+ od ÚPSVaR SR.

Mzdové účtovníctvo a personalistika

 

Kurz trvá 8 pracovných dní = 65 vyučovacích hodín.

Vyučovanie začína o 8,00 hod. ráno a končí o 14,00 hod. poobede (čas vieme prispôsobiť podľa dohody a možností účastníkov kurzu).

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa oboznámite s pojmami v oblasti personalistiky (legislatíva, základné pojmy, začiatok, zmena a ukončenie pracovného pomeru, pracovná zmluva, dohody mimo pracovného pomeru, pracovný čas, neprítomnosť v práci, dovolenka, kolektívne vyjednávanie, prihlasovanie do zdravotnej a sociálnej poisťovne) a taktiež s pojmami z oblasti  mzdového účtovníctva  (legislatíva, základné pojmy, odmeňovanie,  priemerný zárobok, príplatky, odmeny).

 

V praktickej časti sa naučíte v oblasti personalistiky vyplniť všetky tlačivá súvisiace so začiatkom, zmenou a skončením pracovného pomeru vrátane povinností k zdravotnej a sociálnej poisťovni a k daňovému úradu. V praktickej časti mzdové účtovníctvo sa naučíte vypočítať hrubú a čistú mzdu, príplatky, náhrady mzdy, poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne, daň, daňový bonus, odstupné a odchodné.

Zároveň sa to naučíte realizovať na skúšobnom príklade v programom OLYMP od firmy KROS,

V programe sa naučíte založiť prakticky vlastnú firmu, prijať zamestnanca, vyhotoviť všetky tlačivá súvisiace so začiatkom pracovného pomeru, vypočítať mzdu a  vyhotoviť všetky tlačivá súvisiace s vyúčtovaním mesačnej mzdy. Rovnako sa naučíte ukončiť pracovný pomer a vyhotoviť všetky tlačivá.

Ukončenie kurzu pozostáva z vyriešenia teoretického testu z prebratého učiva a z praktickej skúšky – komplexný príklad v programe KROS s výstupmi.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu s akreditáciou Ministerstva školstva SR

Cena kurzu je 305,50 Eur pre samoplatcov.

Pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkame možnosť preplácania cez projekt REPAS+ od ÚPSVaR SR.

Podvojne účtovníctvo

 

Kurz trvá 15 dní = 120 vyučovacích hodín.

Vyučovanie začína o 8,00 hod. ráno a končí o 14,00 hod. poobede (čas vieme prispôsobiť podľa dohody a možností účastníkov kurzu).

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa oboznámite s legislatívou, základnými pojmami, základmi podvojného účtovníctva, s účtovnými dokladmi, zásadami účtovníctva, účtovou osnovou,  účtovnými knihami, účtovnou uzávierkou a daňovými priznaniami.

V praktickej časti sa naučíte ručne riešiť príklad – predkontácie, účtovanie, denník, hlavná kniha, kniha záväzkov a pohľadávok, evidencia DPH, karta majetku, odpis majetku, účtovná závierka a daňové priznanie a zároveň sa to naučíte realizovať v účtovníckom programe OMEGA od firmy KROS, kde si založíte vlastnú firmu, ručne vyriešený príklad si vyskúšate v programe, porovnáte si doklady a výsledky a tiež daňové priznanie k DPH, účtovnú závierku a daňové priznanie. To všetko sa naučíte pri riešení 2 komplexných príkladov

Ukončenie kurzu pozostáva z vyriešenia teoretického testu z prebratého učiva a z praktickej skúšky – komplexný príklad v programe KROS s výstupmi.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu s akreditáciou Ministerstva školstva SR

Cena kurzu je 564 Eur pre samoplatcov.

Pre uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkame možnosť preplácania cez projekt REPAS+ od ÚPSVaR SR aR.