Ing. Mária Tužinská, MBA – vzdelávacia agentúra

ul. B. Nemcovej 1711/10, 934 01  Levice

IČO: 43316379
DIČ: 1029679673

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.uctovnickekurzy.sk

Vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré sú získané prostredníctvom webovej stránky www.uctovnickekurzy.sk sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov a práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.

V zmysle tohto zákona osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Ak ste pre mňa identifikovateľná fyzická osoba uvedenými identifikátormi, prípadne je možnosť nepriamej identifikácie podľa Vašej IP adresy, tieto údaje sú zaznamenané a chránené v zmysle uvedeného zákona. Osobné údaje na webstránke získavam len na účel Vašej registrácie do zoznamu záujemcov o poskytované kurzy, a to sú tieto údaje: meno a priezvisko a emailová adresa. Tieto údaje zbieram, zaznamenávam a usporiadavam v zozname záujemcov a používam pre zaslanie informácií ohľadom kurzu na Vašu emailovú adresu.

V rubrike Referencie Vaše názory využívam s uvedením mena a priezviska len na zverejnenie pre návštevníkov stránky www.uctovnickekurzy.sk. Pre odvolanie Vášho súhlasu alebo zmeny osobných údajov ma kontaktujte mailom info@uctovnickekurzy.sk

. Všetky Vaše požiadavky budú riešené okamžite.

Vaše osobné údaje uchovávam bezpečne po dobu 7 rokov, ak svoj súhlas osobne neodvoláte skôr a neposkytujem ich tretím stranám. Moji zamestnanci budú preškolení v zmysle spracovávania osobných údajov získaných z tejto webovej stránky. Technické zabezpečenie mojich výpočtových prostriedkov, hostingu a serveru je vysoko bezpečné a chránené. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

V prípade že máte požiadavky o informácie o mojej agentúre, neváhate ma prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@uctovnickekurzy.sk, rada Vám odpoviem.

Ing. Mária Tužinská, MBA

 

Návrat k registrácií